استراژی و ماموریت سازمان

ماموریت گروه صنعتی بالکان کارا،  به عنوان مجموعه ای کارآفرین در حوزه توليد با رويکرد توسعه روابط اجتماعي است. درحال حاضر، اين گروه در صنعت جرثقیل سازی، جهت ارزش آفريني براي مصرف‌كنندگان محصولات خود فعاليت مي‌نمايد.این مجموعه با بهره‌گيري از نيروهاي شايسته، سيستم‌هاي پيشرفته، نوآوري مستمر و زنجيره تأمين توانمند، در جهت رضايتمندي كليه ذينفعان خود تلاش مي كند. ارزش های این گروه صنعتی :

1- قابل اعتماد و اتکاء و پايبند به مسائل اخلاقي.

2- توسعه مالي سازمان با نگرش بهره‌وري منابع و اشتغال مولد.

3- جذب بهترين ها، ايجاد فرصت هاي برابر پيشرفت و پيوندزدن منافع آنها با سازمان.

4- ارزش آفريني براي مشتريان با تأکيد بر کيفيت و پيشرو بودن در ارايه محصولات جديد.